Käyttökohteet

Perustaminen voi tapahtua sulaan tai jäätyneeseen maahan. Asennus onnistuu myös ahtaissa paikoissa, nopeasti ja tarkasti, pystysuoraan tai määrättyyn kulmaan. Routaeristämisestä voidaan luopua kiertämällä ruuviperustuksen laippa routarajan alapuolelle.

VTT:n tutkimustulokset rohkaisevat
käyttämään ruuviperustusmenetelmää entistä monipuolisemmin. Sekä tutkimustulokset että käytäntö osoittavat perustumenetelmän soveltuvan erittäin hyvin myös raskaampaan rakentamiseen. Menetelmää voidaan käyttää sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Korjausrakentamisessa ja paalutuksessa etua saavutetaan mm. menetelmän tärinättömyydellä, jolloin rakennusten seinät eivät pääse halkeilemaan.

Raskaimmissa kohteissa voidaan hyödyntää ruuviperustuksia joiden putkikoko/kierrelaipan halkaisija on 115/250 mm, 140/400 mm, 220/600 mm ja tästä ylöspäin. Putken senämävahvuudet voivat vaihdella joustavasti putki- ja paalustandardien sekä tarvittavan kuormituksen mukaan, aina umpiteräkseen asti.

Ruuviperustusmenetelmä sopii hyvin omakoti - ja pienkerrostalojen sekä 1-2 kerroksisten, pinta-alataan laajojen rakennusten perustamisratkaisuksi. Perustusmenetelmää voidaan käyttää sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Ruuviperustus soveltuu myös vedenalaiseen rakentamiseen.